Del bit al bot
El discret encant de l'ordinador

Com anell al dit

      El caràcter immaterial dels bits i dels bots constitueix l'avantatge clau per a simular activitats humanes.
      · pròximament en aquesta pantalla ·