Del bit al bot
El discret encant de l'ordinador

Estar al núvol

Internet = dades + relacions entre dades (imatge HD Wallpapers)
      Part de les nostres vides transcorre a la xarxa, i això té el seu preu.

      Nova direcció: Estar al núvol