Del bit al bot
El discret encant de l'ordinador

Paraules en la Lluna

Neil Armstrong, reflectit en la visera de Buzz Aldrin (NASA, 1969)
      Les primeres petjades sobre la Lluna són històriques, també ho són algunes paraules pronunciades aleshores pels astronautes que les van protagonizar.

      Nova direcció: Paraules en la Lluna