Del bit al bot
El discret encant de l'ordinador

Terra a la vista!

La Terra, fotografiada des dels anells de Saturn per la sonda Cassini (NASA, 2013)
      El crit amb el qual els mariners anunciaven la proximitat de terra ferma adquireix actualment un nou significat.

      Nova direcció: Terra a la vista!